[1]
C. Essi, S. Koetzing, and M. Sauter, “Guest Editors’ Editorial 15.1 (2014)”, COPAS, vol. 15, no. 1, Jun. 2014.